Rośliny morza bałtyckiego – uboga flora Morza Bałtyckiego

Bałtyk uważany jest za morze stosunkowo młode, jeszcze niezasolone, o piaszczystym podłożu. Ze względu na to życie roślinne i zwierzęce jest w nim niezbyt bogate, jednak nie oznacza to, że nie ma go w ogóle. Duży wpływ na ubogą florę morza mają również czynniki zewnętrzne, np. spore zanieczyszczenie środowiska i dewastacja wybrzeża w okresach letnich. Zmniejsza to szansę na przetrwanie dla wielu roślin.
W Morzu Bałtyckim występuje około 85 gatunków roślin, są to głównie glony. Glony są prostymi roślinami wodnymi, stanowiącymi podstawę pokarmu dla wielu zwierząt morskich.
Bardzo ciekawym zjawiskiem jest tworzenie się wielkich podmorskich łąk, składających się z różnych traw, z których najpopularniejszą jest tasiemica. Jedną z najczęściej spotykanych roślin w całym morzu jest morszczyn. Wyróżnia go charakterystyczny brunatny kolor oraz pęcherzyki na powierzchni listków.
Życie w Bałtyku nie należy do prostych, dlatego rośliny musiały dostosować się do panujących warunków.

Rośliny morza bałtyckiego

Florę w tym morzu można podzielić na cztery grupy. Pierwszą z nich są rośliny naczyniowe, zaliczamy do niej takie rośliny jak: zosterę morską – czyli potocznie mówiąc morską trawę, rupię morską, wywłócznik kłosowy.
Kolejną grupą są zielenice. Wyróżnić możemy, np.:
– ulwę sałatową („sałatę morską”)
– ramienicę szorstką,
– taśmę,
– gałęzatkę,
– monostromę bałtycką.
Trzecia grupa to brunatnice. Zaliczamy do tej grupy m.in. morszczyn pęcherzykowaty, strunkę witkowatą, morszczyn piłkowany.
Ostatnią są krasnorosty. Wśród roślin tej grupy możemy wyróżnić m.in.: widlika, żebrowca krwistego czy Kraśnicę ciemną.
Najliczniejszą z tych grup okazały się spore zielenice, nieco mniej popularne są brunatnice, rzadko znajdziemy też rośliny kwiatowe. Krasnorosty występują we florze wód przybrzeżnych, odgrywają jednak bardzo znikomą rolę. W pasie wybrzeża można zauważyć również kilka gatunków kwiatów, jak np. chroniony mikołajek nadmorski czy groszek nadmorski. Nie spotkamy ich w głębi lądu.

Author: spokojnewakacje.pl