Osoby piesze na drogach

Przepisy Kodeksu drogowego szczegółowo opisują obowiązki jakie musi spełnić pieszy przemieszczający się po drodze. przepisy te są ogólnodostępne i ujęte w bardzo krótkie punkty tak, aby ułatwić edukację od najmłodszych lat. Mimo wszystko, policyjne statystyki dotyczące wypadków z udziałem pieszych nadal się nie zmniejszają.

Pieszy na drodze jest zobowiązany do korzystania z chodnika, zaś w przypadku jego braku może poruszać się poboczem lub krawędzią jezdni. Należy pamiętać, iż pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi, ponadto piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. W celu poprawy bezpieczeństwa wprowadzono obowiązek posiadania przez pieszych poruszających po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym używania elementów odblaskowych. W obszarach zabudowanych ten obowiązek jest zniesiony, jednak nie zaszkodzi być odpowiednio zabezpieczonym.
Odpowiednie zasady obowiązują także osoby przechodzące przez jezdnię. Tu najważniejszym jest zachowanie szczególnej ostrożności i kontrolowanie całej sytuacji na drodze podczas przebywania na niej.

Author: spokojnewakacje.pl