Ekosystem morza – flora i fauna morska

Ekosystem morza i oceanów jest największym ekosystemem wodnym. Wody morskie charakteryzują się zjawiskiem przypływów i odpływów wodnych oraz odmiennym od wód śródlądowych zasoleniem.
Można wyróżnić trzy strefy, które są zróżnicowane pod względem flory i fauny.
Pierwszą z nich jest strefa litoralna, czyli woda płytka. Jest to część przybrzeżna morza. Jest to strefa, w której przeważa bogactwo fauny. Na tym poziomie występują glony wielokomórkowe, czyli zielenice, brunatnice i krasnorosty. Flora jest raczej uboga i prymitywna.
Zwierzęta jakie możemy wyróżnić to: małże (omułki, ostrygi), koralowce, kraby, krewetki, homary, jeżowce oraz rozgwiazdy.
W rejonach nieco bardziej tropikalnych powstają rafy koralowe o dużej różnorodności gatunkowej. Największą rafą jest Wielka Rafa Koralowa u wschodnich wybrzeży Australii.
Na dnie tej strefy przybrzeżnej piaszczystej, mulistej rosną trawy morskie i tworzą tzw. łąki podwodne.
Drugą strefą jest obszar otwartej toni wodnej – strefa pelagiczna. Florą nazywamy tutaj plankton roślinny. Plankton roślinny (fitoplankton) – to drobne organizmy roślinne zawieszone w toni wodnej. Przykładami planktonu są: sinice, zielenice, okrzemki, eugleniny. Zwierzętami żyjącymi w tej strefie są: kryl (gatunek skorupiaka), głowonogi (ośmiornice, kałamarnice, ogółem występuje 800 gatunków głowonogów zamieszkujących morza i oceany), ryby (przykładowo w Morzu Bałtyckim, które jest stosunkowo chłodne, możemy spotkać głównie szproty, śledzie, dorsza) , delfiny, wieloryby, ryby głębinowe.
Warunki do życia w tej strefie otwartej toni wodnej są raczej ciężkie. Brakuje stałego miejsca do przytwierdzenia się, brakuje kryjówek w przypadku ataku innego osobnika. Gatunki żyjące w tej strefie muszą posiadać jedną podstawową cechę – umiejętność pływania.
Organizmy pelagiczne dzieli się tradycyjnie na dwie grupy – plankton i nekton. Plankton zazwyczaj rośliny to tzw. producent. Do konsumentów, zalicza się natomiast w I rzędzie głównie skorupiaki i ślimaki. Nekton to : liczne gatunki ryb, ssaki – wieloryby, delfiny, kałamarnice, duże głowonogi.
Ostatnią strefą jest – bentoniczna. Rośliny na tej głębokości nie występują. Zwierzęta to: przydenne ryby, parzydełkowce, mięczaki oraz skorupiaki.

Author: spokojnewakacje.pl